Đang tải dữ liệu ... ...
Trang chủ
hotline 0912.1428.39
hotline Hotline: 0912.1428.39
Liên hệ

Có các kích cỡ phim :
   - Phim khô XQ FUJI 35cm x 43cm  DI-HT   100 Tờ/hộp
   - Phim khô XQ FUJI 26cm x 36cm  DI-HT   100 Tờ/hộp
   - Phim khô XQ FUJI 25cm x 30cm  DI-HT   100 Tờ/hộp
   - Phim khô XQ FUJI 20cm x 25cm  DI-HT   100 Tờ/hộp

Số lượng:

BẠN MUÔN HỖ TRỢ NGAY ?

VUI LÒNG NHẬP EMAIL BẠN ĐANG SỬ DỤNG VÀO Ô TRỐNG BÊN DƯỚI