Đang tải dữ liệu ... ...
Trang chủ
hotline 0912.1428.39
hotline Hotline: 0912.1428.39
Liên hệ

Có các kích cỡ phim :
    - Phim XQ FUJI 35cm x 35cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 30cm x 40cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 24cm x 30cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 18cm x 24cm HRU    100 Tờ/hộp

Số lượng:

BẠN MUÔN HỖ TRỢ NGAY ?

VUI LÒNG NHẬP EMAIL BẠN ĐANG SỬ DỤNG VÀO Ô TRỐNG BÊN DƯỚI